Nieuws

Reformatieherdenking

De stichting In de Rechte Straat organiseert ook dit jaar weer een reformatieherdenking waar wij u en jou hartelijk voor uitnodigen.

De sprekers zijn ds. Middelkoop : Luther en de boete. Ds. Droger : Calvijn en het gebed.

De avond wordt gehouden op  donderdag 26 oktober in de Hervormde Kerk aan de Ring te Middelharnis en begint om 19.45 uur. Aan de avond wordt meegewerkt door het “Prins Mauritskoor”  o. l. v. Marco van ’t Hoff. De samenzang wordt begeleid door Paul Kieviet.

Deze avond is ook het nieuwe boek van Huib de Vries , Van de wierook naar het Woord te koop. Ook is er een cd te koop ter gelegenheid van 500 jr. Reformatie.

Hartelijk welkom namens het comité van I.R.S., Gerard Hoogmoed

 

Renovatiecommissie

Op de laatst gehouden ledenvergadering zijn door de beheerscommissie een aantal zaken naar voren gebracht over de nodige opknapwerkzaamheden voor de gebouwen.

Hierover is eerder in het kerkblad verslag van gedaan, nl.

In de ledenvergadering is in ruime meerderheid door de leden besloten om een totaalvisie te maken omtrent het toekomstbestendig maken van ons kerkgebouw. Zowel bouwkundige als installatietechnische zaken zullen hierbij onderzocht worden. Denkbaar is dat er voor sommige onderdelen meerdere opties onderzocht worden. Vanzelfsprekend maakt een begroting van de kosten deel uit van het onderzoek. Er zal gebruik worden gemaakt van de expertise van deskundigen.

Op verzoek van de kerkenraad is ons gevraagd als renovatie commissie onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de kerk en zalen waar dat nodig of wenselijk is en een financieel en technisch onderbouwd plan te maken.

De commissie bestaat uit: G. Born (voorzitter), J.W. Vroegindeweij, C. Hartman, J. van der Hel, J.C. van der Valk-Herrewijnen en T. Heystek. Hieraan zal nog een financieel deskundige worden toegevoegd.

 

We willen hier regelmatig verslag doen van wat er zoal in de commissie aan de orde komt om het totaalplan op te zetten. Het ligt in de bedoeling om DV april 2018 u een plan te kunnen presenteren. We hebben inmiddels de volgende zaken geïnventariseerd en gaan dit de komende periode verder onderzoeken en uitwerken:

 • Consistorie: algehele renovatie.
 • Kerkzaal: schilderwerk, plafond reinigen, verlichting, buitenmuren naast de banken, controle houtworm.
 • Galerij: traptreden.
 • Zalen boven: asbestvloerbedekking, toegang naar zolder.
 • Kelder: volstorten, watermeter verplaatsen.
 • Moderniseren: psalmborden, liturgisch centrum, kansel met klankbord, achterwand, voorkant galerij schilderen, gordijnen.
 •  
 • Orgel: staat van het orgel onderzoeken.
 • Installaties: ventilatie kerkzaal, oude elektrakabels, verlichting, onderzoek naar zuinige installaties (zonnepanelen, warmtepomp, isolatie).
 • Exterieur: onderzoek naar de staat van het dak, goten op de muur, bestrating, hekwerk achter de zaal met een poort, voegwerk.
 • Ingang-hal voor in de kerk: hal vergroten door achterwand naar voren te plaatsen.

De commissie zou het op prijs stellen om te vernemen indien er bij u suggesties, ideeën of opmerkingen zijn over het kerkgebouw en De Open Hof. U kunt hiervoor contact opnemen met br. G. Born. Mailen kan ook: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

25-jarig jubileum vrouwenstudiekring 'Lydia'

Op dinsdag 24 oktober mogen we ons 25-jarig jubileum gedenken. We nodigen hiervoor alle vrouwen uit onze gemeente èn onze oud-leden uit.

Het thema van deze avond is: ‘Vrouw in de gemeente’. Deze avond hoopt Geertje Fokkema in ons midden te zijn. Zij zal een lezing geven over dit onderwerp en na de pauze willen we nog met elkaar doorspreken hierover. De avond begint om half acht. Alle vrouwen uit onze gemeente zijn deze avond van harte welkom!

 

Als vereniging willen we ’s middags vanaf half 5 bij elkaar te komen (inloop tussen half 5 en 5 uur), ook alle oud-leden nodigen we hiervoor van harte uit! We hopen met elkaar een maaltijd te nuttigen.

 

We roepen al onze oud-leden op om te komen, graag aanmelden vóór 10 oktober bij Hennie van Dis, tel. 0187-487327 of Rianne de Geus, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , tel. 0187-487756

 

Kerkdienst meteen terugluisteren?

We hebben inmiddels alweer 10 jaar een prekenarchief waardoor u kerkdiensten later kunt beluisteren.
Door hen die bijvoorbeeld een kerkdienst moeten missen vanwege hun werk is gevraagd of de kerkdiensten eerder geplaatst kunnen worden.

Sinds een aantal weken zijn opnames meteen na uitzending beschikbaar via internet op een aparte pagina.
Weliswaar zonder  volledige omschrijving zoals tekst en voorganger.
Die wordt later handmatig geplaatst.


Hoe werkt het?

In het prekenarchief klikt u bovenaan op 'Nieuwe opnames'.
De opnames die hier staan zijn automatisch geplaatst. Daarom worden alleen datum en tijdstip van plaatsing vermeldt.

Bijvoorbeeld: 20170917 2029

De datum is andersom geschreven: jaar / maand / dag / tijd.
Dit is dus de avonddienst van 17 september 2017.

Ook de kerktelefoonuitzendingen van donderdagavond zijn hier terug te luisteren.
Later worden opnames definitief geplaatst in het prekenarchief.

 

Jongerenavonden RealtimeGO 2017-2018 

Cursus Geestelijke Vorming

Cursus Geestelijk Vorming Middelharnis (Rehobôthkerk)

 

21 september       Prof. M.J. Kater

                                “De prediking van de Hebreeënbrief voor vandaag”

                                              

26 oktober            Ds. W.A. Zondag

                               “Bijbelse lessen van professor Agur“

 

23 november       Ds. P. den Ouden

                               “U dan die gelooft is Hij dierbaar”

                                                                

11 januari             Ds. P.D.J. Buys W.A.

                               “Crisis in het geloofsleven“

 

8 februari              Prof. A. Baars    

                             “onderwerp nog niet bekend“

 

 8 maart                                Dhr. R. van Groningen                     

                               “Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente”

 

 

Cursus Geestelijk Vorming Middelharnis (De Hoeksteen)

 

18 september       Dr. H. Klink, Hoornaar

                               “Willem van Oranje en de gereformeerde kerk”

 

16 oktober            Ds. S. A. Doolaard, Krabbendijke

                               “Geestelijke aspecten rondom het levenseinde”

 

20 november       Ds. A. D. Fokkema, Kerkwerve

                               “Verzoeking en beproeving is ons persoonlijk leven”

 

22 januari             Ds. W. A. Capellen, Noordeloos

                               “De engelen en hun dienst”

 

19 februari           Dr. M. Klaassen, Arnemuiden

                               “De rechtvaardiging door het geloof”

 

19 maart               Dhr. W. Budgen, Moerkapelle

                               “Beeldcultuur tegenover leescultuur “