Nieuws

Renovatiecommissie

Op de laatst gehouden ledenvergadering zijn door de beheerscommissie een aantal zaken naar voren gebracht over de nodige opknapwerkzaamheden voor de gebouwen.

Hierover is eerder in het kerkblad verslag van gedaan, nl.

In de ledenvergadering is in ruime meerderheid door de leden besloten om een totaalvisie te maken omtrent het toekomstbestendig maken van ons kerkgebouw. Zowel bouwkundige als installatietechnische zaken zullen hierbij onderzocht worden. Denkbaar is dat er voor sommige onderdelen meerdere opties onderzocht worden. Vanzelfsprekend maakt een begroting van de kosten deel uit van het onderzoek. Er zal gebruik worden gemaakt van de expertise van deskundigen.

Op verzoek van de kerkenraad is ons gevraagd als renovatie commissie onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de kerk en zalen waar dat nodig of wenselijk is en een financieel en technisch onderbouwd plan te maken.

De commissie bestaat uit: G. Born (voorzitter), J.W. Vroegindeweij, C. Hartman, J. van der Hel, J.C. van der Valk-Herrewijnen en T. Heystek. Hieraan zal nog een financieel deskundige worden toegevoegd.

 

We willen hier regelmatig verslag doen van wat er zoal in de commissie aan de orde komt om het totaalplan op te zetten. Het ligt in de bedoeling om DV april 2018 u een plan te kunnen presenteren. We hebben inmiddels de volgende zaken geïnventariseerd en gaan dit de komende periode verder onderzoeken en uitwerken:

 • Consistorie: algehele renovatie.
 • Kerkzaal: schilderwerk, plafond reinigen, verlichting, buitenmuren naast de banken, controle houtworm.
 • Galerij: traptreden.
 • Zalen boven: asbestvloerbedekking, toegang naar zolder.
 • Kelder: volstorten, watermeter verplaatsen.
 • Moderniseren: psalmborden, liturgisch centrum, kansel met klankbord, achterwand, voorkant galerij schilderen, gordijnen.
 •  
 • Orgel: staat van het orgel onderzoeken.
 • Installaties: ventilatie kerkzaal, oude elektrakabels, verlichting, onderzoek naar zuinige installaties (zonnepanelen, warmtepomp, isolatie).
 • Exterieur: onderzoek naar de staat van het dak, goten op de muur, bestrating, hekwerk achter de zaal met een poort, voegwerk.
 • Ingang-hal voor in de kerk: hal vergroten door achterwand naar voren te plaatsen.

De commissie zou het op prijs stellen om te vernemen indien er bij u suggesties, ideeën of opmerkingen zijn over het kerkgebouw en De Open Hof. U kunt hiervoor contact opnemen met br. G. Born. Mailen kan ook: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Kerkdienst meteen terugluisteren?

We hebben inmiddels alweer 10 jaar een prekenarchief waardoor u kerkdiensten later kunt beluisteren.
Door hen die bijvoorbeeld een kerkdienst moeten missen vanwege hun werk is gevraagd of de kerkdiensten eerder geplaatst kunnen worden.

Sinds een aantal weken zijn opnames meteen na uitzending beschikbaar via internet op een aparte pagina.
Weliswaar zonder  volledige omschrijving zoals tekst en voorganger.
Die wordt later handmatig geplaatst.


Hoe werkt het?

In het prekenarchief klikt u bovenaan op 'Nieuwe opnames'.
De opnames die hier staan zijn automatisch geplaatst. Daarom worden alleen datum en tijdstip van plaatsing vermeldt.

Bijvoorbeeld: 20170917 2029

De datum is andersom geschreven: jaar / maand / dag / tijd.
Dit is dus de avonddienst van 17 september 2017.

Ook de kerktelefoonuitzendingen van donderdagavond zijn hier terug te luisteren.
Later worden opnames definitief geplaatst in het prekenarchief.