DIACONALE HULP AAN VLUCHTELINGEN VANUIT ONZE GEMEENTE

Nu we bijna een jaar geleden zijn gestart met een groep vrijwilligers uit onze gemeente om hulp te verlenen aan vluchtelingen op Flakkee, lijkt het ons goed om hier kort verslag van te doen. We zijn gestart met een informatiebijeenkomst bij het kantoor van
Vluchtelingen Werk aan de Binnenweg te Sommelsdijk. Met ongeveer tien geïnteresseerden kregen we te horen dat onze inzet gewenst was bij de volgende taken:

Technische klusjes
Als vluchtelingen vanuit een AZC op Flakkee in een huis gaan wonen, hebben ze nog geen gereedschap. Wij helpen dan met bijvoorbeeld het ophangen van lampen, spiegels en kapstok.

Taalmaatje
Het wekelijks thuis bezoeken van een vluchteling om onze taal met hen te spreken/oefenen en ze wat wegwijs te maken in onze samenleving. Soms gaat er zelfs een vrijwilliger mee bij bezoek aan het ziekenhuis. Hierdoor komen deze, soms getraumatiseerde mensen, ook uit hun isolement. Vanuit onze kerk zijn er vijf taalmaatjes actief.

Verspreiden van voedselpakketten
Elke donderdagavond worden vanuit de Voedselbank ook pakketten bezorgd bij vluchtelingen die hier nog niet zo lang wonen. Het duurt namelijk een aantal weken voordat alle formaliteiten rond zijn zodat ze over voldoende financiële middelen kunnen beschikken. Hier ligt de grootste taak voor ons. Per gezin worden er twee grote volle boodschappentassen bezorgd. De contacten en gesprekjes die hierbij kunnen worden gehouden, zijn erg waardevol.

Daarnaast hebben een aantal dames de zgn ‘koffieochtenden’ in onze gemeente opgezet. Onderaan dit stukje treft u een verslag van hun activiteiten aan.

Wat is het fijn om met al deze activiteiten met deze doelgroep in contact te komen om hierbij ook iets te mogen uitstralen van Gods liefde in een verbroken wereld. Door gesprekken, het verstrekken van een Bijbel of het wijzen op christelijke radioprogramma’s in hun eigen taal, mogen we het zaad van het Woord strooien en we weten uit Jesaja 55 dat het Woord niet ledig zal wederkeren maar zal doen wat Hem behaagt.

Dankbaar is de diaconie dat ook op deze wijze de gemeentelijke diaconale taak gestalte krijgt en Hij gediend mag worden waartoe heel de gemeente wordt opgeroepen in o.a. Kol. 3 of 1 Petrus 4 : 9 – 12. Sinds kort mogen we ons ook verheugen op samenwerking met de diaconie van de HHK van waaruit ook leden zich willen inzetten voor deze kwetsbare naasten.

Indien u zich wilt aanmelden om mee te doen met bovenstaande activiteiten, kunt u contact opnemen met diaken A. Vink per email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De diaconie