Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, uitgezonderd de avondmaalszondagen en de maanden juli en augstus. Alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.
Kinderen die op de basisschool in groep 1 en 2 zitten komen samen in de kleine zaal.
Kinderen die in groep 3, 4 en 5 zitten komen samen in de kerk.
Jongens en meisjes die in groep 6, 7 en 8 zitten worden in de grote zaal verwacht.
 

 
Ook wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? 
Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. 
In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.
 
Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.
Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.