Op zondag 4 juni willen we met elkaar het Pinksterfeest vieren in de kerk. We beginnen die middag om 14.15 uur. Allemaal hartelijk welkom!
 
Op zondag 18 juni zal er in verband met de bediening van het Heilig Avondmaal geen zondagsschool zijn. De week erop, zondag 25 juni zullen we voor de laatste keer voor de zomervakantie bij elkaar komen.
 
Op zaterdag 13 mei zijn we naar het Kinderappel in Noordeloos geweest. Samen hebben we nagedacht en gehoord over het thema: ‘Kijk omhoog’, we hebben naar de Bijbelse geschiedenis geluisterd over ‘de koperen slang’. Daarna gingen we in groepen uit elkaar, sommigen gingen knutselen, anderen luisterden naar een spannend verhaal.
Ook leerden we met elkaar een lied aan, weet je het refrein nog?
 
Jezus en de koop’ren slang.
Zie op Mij, hoe Ik hier hang.
Kijk omhoog, want Ik vergeef.
Kijk omhoog en leef!

 
Als afsluiting hadden we 's middags een leuke en gezellige middag in de natuurspeeltuin in Sliedrecht
.
Hartelijke groet, jufs en meesters van de zondagsschoolOok wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.

 

Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.
Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.
Bekijk en beluister het zelf maar eens.
 
Ook op de website van het LCJ staat veel informatie voor jullie.
 
Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, uitgezonderd de avondmaalszondagen en de maanden juli en augstus. Alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.
Kinderen die op de basisschool in groep 1 en 2 zitten komen samen in de kleine zaal.
Kinderen die in groep 3, 4 en 5 zitten komen samen in de kerk.
Jongens en meisjes die in groep 6, 7 en 8 zitten worden in de grote zaal verwacht.