Beste jongens en meisjes,

Op zondag 4 februari willen we weer een ‘Open zondagsschoolmiddag’ houden. We willen hierbij ouders en belangstellenden uit de gemeente de gelegenheid geven om een gewone zondagmiddag met ons mee te maken.

We houden die middag zondagsschool zoals we dat normaal ook doen, we beginnen om 14.15 uur, u kunt dan één van de drie groepen bezoeken. U bent van harte welkom!

Hartelijke groet, jufs en meesters van de zondagsschool

 


Ook wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? 
Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. 
In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.
 
Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.
Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.
 
Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, uitgezonderd de avondmaalszondagen en de maanden juli en augstus. Alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.
Kinderen die op de basisschool in groep 1 en 2 zitten komen samen in de kleine zaal.
Kinderen die in groep 3, 4 en 5 zitten komen samen in de kerk.
Jongens en meisjes die in groep 6, 7 en 8 zitten worden in de grote zaal verwacht.