Op dinsdag 26 december hopen we met de kinderen van de zondagsschool het Kerstfeest te vieren. Iedereen hartelijk welkom! We beginnen deze ochtend om 10.00 uur. Op zondag 17 en 24 december oefenen we het kerstfeest in de kerk. Op zondag 31 december zal er geen zondagsschool zijn. In het nieuwe jaar hopen we weer te beginnen op zondag 7 januari.

 

Hartelijke groet, jufs en meesters

 


Ook wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.

 

Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.
Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.
Bekijk en beluister het zelf maar eens.
 
Ook op de website van het LCJ staat veel informatie voor jullie.
 
Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, uitgezonderd de avondmaalszondagen en de maanden juli en augstus. Alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.
Kinderen die op de basisschool in groep 1 en 2 zitten komen samen in de kleine zaal.
Kinderen die in groep 3, 4 en 5 zitten komen samen in de kerk.
Jongens en meisjes die in groep 6, 7 en 8 zitten worden in de grote zaal verwacht.