Ziet u een defect in één van de gebouwen, meldt het dan via de link 'Storing melden'.

 
 
Beschrijving commissie:
De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van kerkgebouw, zalen en pastorie.
De commissie bestaat uit de voorzitter, een afgevaardigde van de kerkenraad, vijf vaste commissieleden en de koster/beheerder.
 
De commissie heeft zes reguliere vergaderingen per jaar. Vergadert wordt meestal op de eerste woensdag van de maand.
Ieder gemeentelid mag onze vergaderingen bezoeken.
 
De taken van de commissie zijn:
Periodiek onderhoud gebouwen (schilderwerk, dakbedekking, schoonmaken dakgoten/hemelwaterafvoer)
Terrein/tuin rondom gebouwen (snoeien, bestrating, gladheidsbestrijding, parkeren)
Verlichting
Veiligheid (BHV, noodverlichting, sleutelplan, brandbestrijding)
CV-installatie
Geluidsinstallatie (uitzending, opname)
Contractbeheer (onderhoud, nuts, telefonie, internet)
Hang- en sluitwerk
Inventaris gebouwen
Orgel
Presentatiematerialen (beamer, whiteboards, enz.)
Aansturen en contacten onderhouden met bedrijven/leveranciers