Om in de gemeente elkaar tot een hand en een voet te zijn en in noden bij te staan is de hulpendienst opgericht. U kunt hiervan gebruik maken. Reeds bestaande hulp kan hiermee worden ontlast; maar ook als gezinsverzorging en thuiszorg etc. niet toereikend zijn, kan aanvullend hulp geboden worden.

Als u graag hulp wilt verlenen en u staat nog niet geregistreerd bij de hulpendienst, dan vragen wij u of u het bijgevoegde formulier in wilt vullen. Als er dan iemand hulp nodig heeft, dan weten wij op wie we een beroep zouden kunnen doen. Alvast hartelijk bedankt!

Formulier
Hulpendienst

Contactgegevens:

# Naam Positie E-mail Telefoon
1 mw. A. Looij 0187-485425
2 mw. J. Steenbeek 0187-482397
3 mw. L. Drooger 0187-484684